Cursusmateriaal INW 2018

Op deze bladzijde verschijnt het cursusmateriaal van het vak, dat in het voorjaar van 2017 voor het eerst is gegeven.

Het materiaal wordt voor deze tweede jaargang herzien in de volgende zin:

  • tik- en andere foutjes worden hersteld;
  • extra voorbeelden worden toegevoegd;
  • nieuwe opgaven zijn bedacht;
  • lay-out en structurering worden aangepast.
Het streven is om materiaal minimaal een dag voor het betreffende hoorcollege online te hebben, zodat je het alvast kunt doorbladeren ter voorbereiding.

datum betreft icon
19/6 Hfst 1+2+3

Dit is het materiaal plus opgaven van weken 1 en 2 en 3.