Planning Inleiding Numerieke Wiskunde 2017

De globale planning voor de cursus (onder voorbehoud) is:

Tot zover Hoofdstuk 2


Werkcollege 21 juni: Opgaven 1.11 t/m 1.18

 • Opgaven 1.11 en 1.12 (een vector x roteren op ||x||e_1)
 • Opgaven 1.13 (iteratief algoritme voor 2x2 matrices)
 • Opgaven 1.14 t/m 1.16 (nullen creeren middels rotaties)
 • Opgaven 1/17 en 1.18 (decompositie van unitaire U)

Hoorcollege 20 juni: Iteratieve benadering van de SVD

 • behandelt in redelijk detail: Sectie 1.2
 • 2x2 matrices: iteratief algoritme
 • 2x2 matrices: convergentie-analyse
 • wat zijn rotaties in hogere dimensies
 • bidiagonalisatie van nxk matrices (Golub-Kahan)
 • nxk matrices: algoritme

Werkcollege 15 juni: Opgaven 1.1 t/m 1.10

 • Opgaven 1.1 t/m 1.4 (eerste kennismaking)
 • Opgaven 1.6 en 1.8 (beste benadering, polaire decomp)
 • Opgaven 1.5, 1.7, 1.9, 1.10 (bewijs-opgaven)

Hoorcollege 14 juni: Singuliere waarden

 • behandelt in redelijk detail: Sectie 1.1
 • definitie SVD, voorbeelden
 • lin comb van orthonormale rang-1 matices
 • beste rang-k benadering van een matrix
 • image conpression, recognition
 • Zelf doorlezen: diverse voorbeelden in deze sectie


Tot zover Hoofdstuk 1


Werkcollege 13 juni: Opgaven 1.18 t/m 1.27

 • Opgave 1.18, 1.19, 1.20 (Neumann-rij)
 • Opgave 1.21, 1.22 (Jacobi/Gauss-Seidel)
 • Opgave 1.23, 1.24, 1.25 (enkele speciale observaties)
 • Opgave 1.26 (vraagt beheersing LA-2)
 • Opgave 1.27 (symmetrie-argumenten)

Hoorcollege 13 juni: Stelsels met meer onbekenden

 • behandelt in redelijk detail: Sectie 2.3.
 • Sectie 2.3.1: affiene dekpunttransformaties
 • Sectie 2.3.2: contracties in meer veranderlijken
 • Sectie 2.3.3: Newton-Raphson in meer veranderlijken
 • Zelf doorlezen: diverse voorbeelden in deze secties

Werkcollege 08 juni: Opgaven 1.2, 1.13 t/m 1.17

 • Opgave 1.2 (leidt kwadratische convergentie in)
 • Opgave 1.14 en 1.15 (relatief eenvoudig)
 • Opgave 1.16 (netjes boekhouden)
 • Opgave 1.17 (beetje niet-standaard)
 • Opgave 1.13 (extraatje, zie hoorcollege)

Hoorcollege 07 juni: Afgeleide nul in dekpunt; Newton

 • behandelt in redelijk detail: Sectie 2.2.4 en 2.2.5.
 • Zelf doorlezen: diverse voorbeelden in deze secties

Werkcollege 06 juni: Opgaven 1.1 t/m 1.12

 • Opgave 1.1
 • Bekijk Sectie 2.1
 • Opgave 1.3, 1.4, 1.5
 • Bekijk Secties 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
 • Opgaven 1.6 t/m 1.12

Hoorcollege 06 juni: Bisectiemethode en dekpuntitetaries

 • behandelt in redelijk detail: Sectie 2.1, 2.2.1 t/m 2.2.3
 • Zelf doorlezen: Sectie 1 (motivatie, voorbeelden)
 • Zelf bekijken: diverse voorbeelden in 2.1, 2.2.1 t/m 2.2.3