Planning Inleiding Numerieke Wiskunde 2018

De globale planning voor de cursus (onder voorbehoud) is:
 • Week 1: HC's 1-3: Nulpunten en dekpunten.
 • Week 2: HC's 4-5: De SVD en de Polaire Decompositie.
 • Week 3: HC's 6-7: Rekenen in eindige precisie.
Meer details over week 1:
 • HC1+HC2: Sectie 1.2, 1.3, 1.4.
 • Maak zelf uit sectie 1.6 opgaven 1,2,3,6,8,11,14.
 • WC1: alle overige opgaven uit sectie 1.6.
 • HC3: Sectie 1.5.
 • WC2: Opgaven 1.6.18 t/m 1.6.27.
Meer details over week 2:
 • HC4: Sectie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
 • WC3: Opgaven 2.7.1 t/m 2.7.11.
 • HC5: Sectie 2.5, 2.6.
 • WC4: Opgaven 2.7.12 t/m 2.7.18.
Meer details over week 3:
 • HC6: Sectie 3.1, 3.2, 3.3.
 • WC5: Opgaven 3.4.1 t/m 3.4.10.
 • HC7: Sectie 3.4, 3.5, 3.6.
 • WC6: Opgaven 3.7.11 t/m 3.7.20.
Feedback: elke student mag per week vier opgaven naar keuze inleveren aan het eind van het tweede werkcollege.

Deze worden dan van feedback voorzien. Je krijgt ze terug
op het eerstvolgende werkcollege.