Tentamen Inleiding Numerieke Wiskunde 2018

De stof voor het tentamen is:
  • Hoofdstuk 1: Benadering van nulpunten en dekpunten
  • Hoofdstuk 2: De SVD en polaire decompositie
  • Hoofdstuk 3: Rekenen in eindige precisie
Niet tot de stof behoren
  • Sectie 2.2.2 (minimale singuliere waarde)
  • Sectie 2.2.3 (maximale singuliere waarde)
  • Sectie 2.4.2 (orthogonale procrustesprobleem)
Ook niet tot de stof behorende de bewijzen van:
  • Stelling 1.5.3 (Neumann-rij)
  • Stelling 1.5.15 (convergentie Gauss-Seidel)
  • Stelling 1.5.23 (convergentie Jacobi)
  • Stelling 2.2.2 (beste rang-ell benadering)
Ken wel de uitspraken van deze stellingen!

Daarnaast horen alle opgaven tot de stof en zijn representatief voor tentamenopgaven.

Oefen ook met:

Pas op: daar waar het Hoofdstuk 3 betreft wijkt de terminologie en notatie van de gebruikte verzamelingen om R mee te benaderen af. Het zijn wel dezelfde verzamelingen.

Ook gebruikte ik vorig jaar de notatie ``fl'' voor de afrondfunctie ``rnd''.