Tentamen Inleiding Numerieke Wiskunde 2017

De stof voor het tentamen is:
 • Hoofdstuk 1: Stelsels van niet-lineaire vergelijkingen
  • Versie 12 juni (zie dictaat-in-aanbouw)
  • Zonder: Lemma 2.86 en Stelling 2.89.
 • Hoofdstuk 2: De SVD en zijn iteratieve benadering
  • Versie 19 juni (zie dictaat-in-aanbouw)
 • Hoofdstuk 3: Rekenen in eindige precisie
  • Versie 20 juni (zie dictaat-in-aanbouw)
  • scans 20 en 27 juni
Daarnaast horen alle opgaven tot de stof en zijn representatief voor tentamenopgaven.