2. Eindige lichamen en codes

De tweede extra lezing bij het vak Lineaire Algebra gaat voornamelijk over codes.
  • Datum en locatie: zie DataNose
  • Programma: de beide ``toemaatjes'' uit het boek
    • Sectie 3.7: Eindige lichamen
    • Sectie 4.9: Hamming codes

Zie ook de stof als pdf-presentatie:

Voor de anekdote over de voetbal-toto, zie

Zodoende krijg je inzicht in een belangrijke toepassing van de Lineaire Algebra in de wereld om ons heen.

Disclaimer:

De stof van deze lezing behoort niet tot de tentamenstof.

Het is wel een goede extra oefening in de Lineaire Algebra, waarin je kennis van lineaire afbeeldingen wordt uitgedaagd.