1. Medische Tomografie in Flatland

In de eerste extra lezing bij Lineaire Algebra zal aandacht worden besteed aan de lineaire algebra binnen de medische tomografie in een denkbeeldige tweedimensionale wereld.
  • Datum en locatie: zie DataNose
  • Programma:
    • Flatland The Movie
    • Tomografie en Lineaire Algebra
Ter motivatie voor de lineaire algebra uit Hoofdstuk 1 zal de animatiefilm Flatland worden vertoond, en een kort college over de lineaire algebra achter tomografie.

Deze korte animatiefilm bevat eigenlijk nauwelijks wiskunde, maar is aanleiding tot een eenvoudig model voor tomografie:
de kunst van het bekijken van het inwendige van een object zonder het te openen.

Voorbeelden hiervan zijn de scans van koffers op het vliegveld, de studie van mummies zonder ze te beschadigen, en uiteraard talloze medische toepassingen.

Downloads

  • <-- presentatie tijdens het college
  • <-- dictaat met de stof en enkele opgaven

Wiki's

  • <-- Flatland
  • <-- Tomografie

Sphereland the Movie - Boldriehoeksmeetkunde

Er is een vervolg op Flatland in gemaakt, genaamd Sphereland, over een wereld op een boloppervlak. Hiervan is de volgende trailer beschikbaar.

Disclaimer:

De stof van deze lezing behoort niet tot de tentamenstof.

Het is wel een goede extra oefening in de Lineaire Algebra, waarin je kennis van lineaire stelsels wordt aangesproken.