Haiku's en limericks van de week 2017

Studenten worden uitgedaagd een haiku of limerick in te sturen die de stof van de betreffende week poetisch beschrijft.

Inzendingen graag rechtstreeks per email naar de docent.

Per week zullen hiervan maximaal twee door de docent, met vermelding van de naam van de student, worden geplaatst.

Iedere vermelding geeft tevens 3 punten voor de HouseCup!

Over de uitslag is geen discussie mogelijk. Of beter: deze zal geen effect hebben :-)

Haiku's & Limericks Week 12

Vera Moerbeek (D: Euler)

Jan Brandts staat te lachen en roept ons reeds toe
Wie zoet is krijgt lemma's wie stout is roe
Oh van de Sint kregen wij chocola en speculaas
Maar liever bewijzen we bij lineaire algebra allerhande lemma's
want van wiskunde worden we nooit moe!

Haiku's & Limericks Week 11

Vera Moerbeek (D: Euler)

Speciaal voor lineaire algebra maak ik limericks en haiku’s met mooie woorden
Toch vond ik een onacceptabele onjuistheid waar ik me aan stoorde
Het is duidelijk dat ik streef naar de winst van de DubaHouse
En toch wordt mijn laatste Limerick vermeld onder groep D: “Gauss”
Mijn verzoek of dat in D: “Euler” veranderd kan worden.

(naschrift: dat kan! :-))

Haiku's & Limericks Week 10

Vera Moerbeek (D: Euler)

Kijk nou daar wordt een
olifantje geboren
dat Inproduct heet

Haiku's & Limericks Week 8

Riam Bezdi (C: Riemann)

essentialistisch van aard, toch veranderlijk lineair
nxn matrices schalen, ik lijk wel een scalair
maar noem mij geen scalair lambda uit R want
ik sta beter bekend als de determinant
een echte solitair

Haiku's & Limericks Week 7

Abe Vos (B: Noether)

Een matrix, vier bij vier
Nog geen inverse hier
De determinant
Tot kramp in mijn hand
En vol is mijn papier

Vera Moerbeek (D: Euler)

Er was eens een irritant persoon uit Amsterdam
die, nadat ik de L-alfa-beta had bepaald, naar me toe kwam
en zei: "alfa en beta vind ik stom
Ik wil de matrix van de standaardbasis naar gamma, en andersom!”
zodat ik de L-gamma-epsilon bepaalde en daarvan de inverse nam.

Een nieuwe basis
Ik stel de kubus op of
bepaal hem direct

Haiku's & Limericks Week 6

Vera Moerbeek (D: Euler)

Ik hoopte, Lineaire Algebra, dat wordt echt ontspannend
Toen zie Jan Brandts: ``Zij beta={b_1,b_2} opspannend''
``Zodat span beta = V en daarnaast vrij, dus een basis
zodat elke v uit V als v= a_1b_1+a_2b_2 te schrijven is
met a_1,a_2 uit R. Hoorcolleges LA zijn best inspannend.

Haiku's & Limericks Week 5

Bianca de Haas (C: Riemann)

De rijen waren niet zo blij
Want ze hoorden er niet bij
De kolommen hadden een kolomruimte
Zelfs bestond er al een nulruimte
Dus definieerden ze een rijruimte voor de rij

Haiku's & Limericks Week 4

Reinier Sorgdrager (D: Euler)

Nen basis is vrij
Maar moet toch iets opspannen...
Quod est absurdum!

Vera Moerbeek (D: Euler)

Kijk nou, daar zwemt een
Mandelbrotverzameling
tussen dimensies

Haiku's & Limericks Week 3

Sam Philips (C: Riemann)

Deelvectorruimtes
Niet leeg en keer een scalair
Je kan optellen

Esther Zwennes (B: Noether)

Deze matrix heeft
Een identiteitscrisis
Zonder inverse

Haiku's & Limericks Week 2

Vera Moerbeek (D: Euler)

Elementaire rijoperaties zijn matrices, dat is een feit
Dus zetten we de matrix A naast zijn identiteit
En na heel wat rijgeveeg
Is de rechterkant zeker niet leeg
Daar staat het resultaat van A's inverteerbaarheid

Vera Moerbeek (D: Euler)

Een kolomvector was zijn identiteit
In een existential crisis helemaal kwijt
Hij ging toen in therapie
En zei: mijn rijen, dat zijn er drie
Maar van binnen voel ik mij ook drie kolommen wijd

Haiku's & Limericks Week 1

Friso Lohman (D: Euler)

Er was eens een homogeen stelsel
Met matrices dacht ik "dat lukt wel"
Toch bleek ik te falen
En een vrije variabele
Introduceerde ik toen snel

Riam Bezdi (C: Riemann)

1 die leidt in elke rij
de rest in de rij noemen we vrij
onder leidende elementen 1
zijn kolommen met 0 alleen
0 0 0 0 0 0-rij