3. De wiskunde van computerberekeningen

In de derde extra lexing bij het vak Lineaire Algebra nemen we je mee in de wereld van rekenen met eindig veel bits en bites, oftewel, in eindig veel decimalen.

Wat zijn daarvan de gevolgen? Hoe kan je deze wiskundig analyseren?

  • Datum en locatie: zie DataNose
  • Hier is de pdf-presentatie.
Een computer rekent met een eindig aantal bits en bites, en kan dus maar met eindig veel getallen rekenen.

Welke getallen zijn dat? Hoe beinvloedt dat wat je wel exact kunt uitrekenen en wat niet? Hoe analyseer je de fouten die onvermijdelijk zijn?

Ter illustratie bevat deze lezing een korte cursus in het gebruik van het programmapaket Matlab.

Disclaimer:

De stof van deze lezing behoort niet tot de tentamenstof.

Het is wel een goede extra oefening in de Lineaire Algebra, waarin je kennis van eigenwaarden wordt uitgedaagd.