4. De PageRank van Google

De vierde extra lezing bij het vak Lineaire Algebra komt in de vorm van een workshop "De PageRank van Google".
 • Datum en locatie: zie DataNose
 • Format: gecombineerd hoor- en werkcollege
Na een inleiding in het PageRank model van Larry Page en Sergey Brin zullen we dit model analyseren in termen van de ons bekende lineaire algebra.

Deze workshop is ook toegankelijk voor andere studenten en geinteresseerden, en is onder andere al eerder gegeven bij

 • Lowlands University
 • UvA Proefstuderen
 • Leve de Wiskunde
 • de Nationale Wiskunde Dagen,
 • docenten herscholingen (in Nederland, Belgie, Tsjechie)

Daarnaast is ie vier keer gegeven als een vier weken durende online webklas voor 5-6 VWO, maar dan zonder de lineaire algebra :-)

4De PageRank van Google

De PageRank van Google bestaat uit de toekenning, aan iedere bladzijde op het world wide web, van een getal dat het belang van die bladzijde aangeeft.

Deze tien miljard getallen vormen samen een vector: een eigenvector van een enorme matrix.

Larry Page en Sergey Brin hebben dit eigenwaardeprobleem zodanig gedefinieerd, dat de PageRank vector

 • altijd bestaat
 • op een veelvoud na uniek bepaald is
 • alle entries hebben hetzelfde teken
 • kan middels iteratie benaderend worden uitgerekend

Arnout Jaspers bewerkte door Jan Bandts aangeleverd materiaal tot artikelen in Natuurwetenschap & Techniek en het wis- kundetijdschrift Pythagoras.

Voor docenten is het artikel uit het tijdschrift De Uitwiskeling voor Vlaamse wiskundeleraren wellicht interessant.

Disclaimer:

De stof van deze lezing behoort niet tot de tentamenstof.

Het is wel een goede extra oefening in de Lineaire Algebra, waarin je kennis van eigenvectoren wordt aangesproken.