Lineaire Algebra 2 - Cursusmateriaal 2016

Op deze bladzijde vind je per week de pdf's van de presenta- ties dan wel bordfoto's van het hoorcollege, en de diverse secties van het dictaat, en de losse bladen met bijbehorende opgaven.

Week 08-11

week: 08 09 10 11
collegedictaat
opgaven di
opgaven vr

Enkele programmacodes:

  • Ejk.m
  • Dk.m
  • Perm.m
  • MaakNullen.m
  • GroepeerEigs.m
  • SorteerBlokken.m
  • LaatsteKolom_1.m
  • LaatsteKolom_2.m

Week 01-07

week: 01 02 03 04 05 06 07
hoorcollege
collegedictaat
opgaven