Feedback-onderdelen

Besteed voor aanvang van het werkcollege minimaal een uur aan het maken van opgaven uit Groep 1, eventueel samen met medestudenten in een zelf georganiseerd tutoraat.

Week 7: Niet-negatieve lineaire algebra

Opgaven:
 • Groep 1: 7.1, 7.2, 7.3
 • Groep 2: 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
Deze worden tijdens werkcollege al grotendeels besproken en kunnen daarom niet worden ingeleverd.

Week 6: Positieve lineaire algebra

Opgaven:
 • Groep 1: 6.1, 6.2, 6.4 (ab)
 • Groep 2: 6.3, 6.4 (cd), 6.5, 6.6
Deze zijn als volgt verdeeld in 11 feedback-onderdelen:

6.1: (abc) 6.1: (de) 6.2: (a) 6.2: (bc)
6.3: (ab) 6.3: (cd) 6.4: (ab) 6.4: (c)
6.5: (d) 6.6: (a) 6.6: (b)

Week 5: Ries-isomorfisme en duale afbeelding

Opgaven:
 • Groep 1: 5.1, 5.2, 5.5, 5.6
 • Groep 2: 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
Deze zijn als volgt verdeeld in 19 feedback-onderdelen:

5.1: (a) 5.1: (b) 5.2: (a) 5.2: (b)
5.2: (c) 5.3: (a) 5.3: (b) 5.3: (c)
5.4: (a) 5.4: (b) 5.5: (ab) 5.5: (cd)
5.6: 5.7: 5.8: (a) 5.8: (b)
5.9: (ab) 5.9: (c) 5.10:

Week 4: De duale van een vectorruimte

Opgaven:
 • Groep 1: 4.1, 4.2, 4.3,
 • Groep 2: 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9.
Deze zijn als volgt verdeeld in 20 feedback-onderdelen:

4.1: (ab) 4.1: (c) 4.1: (d) 4.1: (e)
4.1: (f) 4.1: (g) 4.1: (h) 4.2: (a)
4.2: (b) 4.3: 4.4: 4.5: (a)
4.5: (b) 4.6: (a) 4.6: (b) 4.7: (a)
4.7: (b) 4.8: (ab) 4.8: (c) 4.9:

Week 3: Nilpotente Jordanvormen

Opgaven:
 • Groep 1: 3.1, 3.2, 3.4, 2.7
 • Groep 2: 3.3, 3.5, 3.6.
Deze zijn als volgt verdeeld in 20 feedback-onderdelen:

3.1: (a) 3.1: (b) 3.1: (c) 3.2: (a)
3.2: (b) 3.3: M1 3.3: M2 3.3: M3
3.4: 2.7: R1 2.7: R2 2.7: R3
2.7: R4 2.7: R5 3.5: A1 (ab) 3.5: A2 (ab)
3.5: A3 (a) 3.5: A3 (b) 3.6: hint 3.6: rest

Week 2: Transformaties van bovendriehoeksmatrices

Opgaven:
 • Groep 1: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
 • Groep 2: 2.6, 2.7
Deze zijn als volgt verdeeld in 20 feedback-onderdelen:

2.1: (1) 2.1: (2) 2.2: (3) 2.2: (4)
2.3: R1 2.3: R2 2.3: R3 2.4: R1
2.4: R2 2.4: R3 2.5 2.6: R1
2.6: R2 2.6: R3 2.6: R4 2.7: R1
2.7: R2 2.7: R3 2.7: R4 2.7: R5

Week 1: Triangulatiestellingen

Opgaven:
 • Groep 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
 • Groep 2: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.
Deze zijn als volgt verdeeld in 20 feedback-onderdelen:

1.1(ab): u,v 1.1(ab): w,x 1.1(ab): y 1.2: u,v,w
1.2: x,y 1.3(abc): A1 1.3(abc): A2 1.3(abc): A3
1.3(abc): A4 1.4(a): A1 1.4(a): A2 1.4(a): A3
1.4(b): A1 1.4(b): A2 1.4(b): A3 1.5
1.6 1.7 1.8 1.9