Lineaire Algebra 2 - Matlab-sessies

De laatste vier weken van de cursus gaan we lineaire algebra doen met behulp van het programmapakket Matlab, in de vorm van een prakticum, waarin je vaardigheden worden geoefend en getest.

Studenten hebben toegang tot Matlab via DataNose.

De eerste drie weken is er op vrijdag een korte test.

De laatste vrijdagsessie wordt in zijn geheel besteed aan een individuele praktische opdracht. Zie tentamenregeling.