Lineaire Algebra 2 - tentamenregeling 2016

Om te slagen voor Lineaire Algebra 2 moet je een afgerond eindcijfer halen van 6.0 of meer. Dit kan op twee manieren:
  • (1) zonder hertentamen;
  • (2) na hertentamen.

(1) Slagen zonder hertentamen

Je eindcijfer wordt bepaald door de volgende deelresultaten:
  • (S) Totaal van de zes werkcollege- en matlab-tests
  • (T) Resultaat Tentamen
  • (P) Resultaat praktische Matlabopdracht

Alleen het tentamen heeft een herkansingsmogelijkheid!

De minimale vereiste voor iedereen om te slagen is:

  • T moet minimaal 5.0 zijn

Als aan een deze niet is voldaan, is T je eindcijfer.

Vervolgens: bereken het gewogen gemiddelde

F = (6*T + 2*P +2*S/6))/10

Deze F is je onafgeronde eindcijfer.

Het afronden van het eindcijfer gebeurt op halven, tenzij 5.50<=F<=5.74, in dat geval wordt je eindcijfer een 6.0.

Uitzondering

Het volgende komt (bijvoorbeeld) tegemoed aan de dubbele bachelorstudenten die het N&S practicum moeten volgen op vrijdagen 3, 10, 17 juni, maar die wel op 24 juni meedoen aan de praktische Matlab-test.

Als

G = (6*T + 2*P))/8 >= 8.0

dan is het maximum van F en G je onafgeronde eindcijfer.

(2) Slagen na hertentamen

Als je score X hiervoor minimaal 5.0 is, dan neemt het cijfer de plaats in van het tentamen.

Toegevoegd op 31 mei

Als X hoger is dan voor je gemiddelde voor de drie tests die aan het tentamen vooraf gingen worden die ook vervangen door X.

Deze toevoeging is een extra aanmoediging voor de slow starter en werkt verder in niemands nadeel.