Oude tentamens Numerieke Lineaire Algebra

Op deze bladzijde vind per jaar twee deeltentamens en een hertentamen.

let op: de deeltentamens duren ieder slechts twee uur!

Het hertentamen daarentegen duurt wel drie uur.

Eerste deeltentamen

Zie hier de eerste deeltentamens
 • Eerste Deeltentamen 2013: pdf
 • Eerste Deeltentamen 2014: pdf
 • Eerste Deeltentamen 2015: pdf
 • Eerste Deeltentamen 2016: pdf
 • Eerste Deeltentamen 2017: pdf

Tweede deeltentamen

Zie hier de tweede deeltentamens
 • Tweede Deeltentamen 2013: pdf
 • Tweede Deeltentamen 2014: pdf
 • Tweede Deeltentamen 2015: pdf
 • Tweede Deeltentamen 2016: pdf
 • Tweede Deeltentamen 2017: pdf
Merk op dat in 2013 ook Lectures 32 t/m 36 tot de stof behoorden!

Hertentamens

Zie tot slot ook de hertentamens 2013 en 2014 en 2015:
 • Hertentamen 2013: pdf
 • Hertentamen 2014: pdf
 • Hertentamen 2015: pdf
 • Hertentamen 2016: pdf
 • Hertentamen 2017: pdf
Merk op dat in 2013 ook Lectures 32 t/m 36 tot de stof behoorden!